Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση:

πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές

ΜΑΙΝ3.jpg

Επιμορφωτική Διημερίδα

9 και 10 Απριλίου 2021

Τα 1o, 5o και 6o ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής συνδιοργανώνουν επιμορφωτική διημερίδα με τίτλο:


«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές»

  Η διημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9 & 10 Απριλίου 2021 και θα συμπεριλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, εισηγήσεις και εργαστήρια. Σκοπός της διημερίδας είναι να αναδειχθεί η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ως μέθοδος και πρακτική διερεύνησης των δυνατών διδακτικών εκδοχών.
Την επιμορφωτική διημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Αν η σχολική τάξη αποτελεί το έδαφος όπου αναπτύσσεται το δέντρο της μαθητικής γνώσης, τότε οι αρχές και η φιλοσοφία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αποτελούν τις ρίζες που το στηρίζουν και το τροφοδοτούν. Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ξεκινά τη στιγμή που ο/η εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη και για πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι, για να καταστεί η διδασκαλία αποτελεσματική, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, της κάθε μαθήτριας ξεχωριστά. Η συνειδητοποίηση αυτή καθιστά πολύτιμη τη διαφορετικότητα του μαθητικού δυναμικού της τάξης, ανεξάρτητα από βαθμίδα εκπαίδευσης, γνωστικό αντικείμενο, εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η αναγνώριση αυτής της ανάγκης προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε επιδέξιες και ευέλικτες αλλαγές και προσαρμογές της διδασκαλίας αναφορικά με το περιεχόμενο της μάθησης, τη μαθησιακή διαδικασία και τα τελικά μαθησιακά προϊόντα τα οποία αναμένονται από κάθε μαθητή/τρια. Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αποτελεί μια απαιτητική και άοκνη διαδικασία. Εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε εκπαιδευτικού μέσα από την πρακτική εφαρμογή της. Τέλος, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία συνυφαίνεται με την καλλιέργεια νέων διδακτικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αλλά και με την πρόοδο όλο και περισσότερων μαθητών/τριών, ικανών να μαθαίνουν, να κατανοούν και να ενεργούν ποικιλότροπα σε σχέση με το κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, επιδιωκόμενοι στόχοι της επιμορφωτικής διημερίδας «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές» είναι:

• η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,

• η βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της φιλοσοφίας, των  αρχών αλλά και προκλήσεων της Διαφοροποιημένης  Διδασκαλίας,

• η απόκτηση περισσότερων γνώσεων, στρατηγικών και εργαλείων τα οποία θα διευκολύνουν την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι διδακτικές προκλήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ.jpg

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

koutselini1.jpg

Μαρία Κουτσελίνη

Καθηγήτρια

Τμήμα Επιστήμες της Αγωγής

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

panteliadou1.jpg

Σουζάνα Παντελιάδου

Καθηγήτρια

Ειδικής Αγωγής - Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

sfiroera1.jpg

Μαρία Σφυρόερα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Τμήμα ΤΕΑΠΗ

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Ως εισηγητές συμμετέχουν διακεκριμένοι και διακεκριμένες ερευνητές και ερευνήτριες, Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου από διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία - Θεωρητικές προσεγγίσεις.

  • Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

  • Μέθοδοι, στρατηγικές και εργαλεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης

  • Μέθοδοι, στρατηγικές και εργαλεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  • Μέθοδοι, στρατηγικές και εργαλεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  • Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση

  • Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας και εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης

  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Τέχνες

  • Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας ως πλαίσιο υποστήριξης ενάντια στη σχολική αποτυχία και τον                   κοινωνικό αποκλεισμό

  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και ΤΠΕ